Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 4053503
Ông Huỳnh Nam - Thành viên Ban Kiểm soát đã từ trần ngày 09.04.2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin bất thường: Người nội bộ ông Huỳnh Nam giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã từ trần ngày 09.04.2022: