Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 1295048
Báo cáo tài chính bán niên 2012 đã soát xét.

     1. Báo cáo tài chính bán niên 2012 đã được soát xét.

    2. Giải trình số liệu chênh lệch của báo cáo LCTT bán niên 2012.

 

Công bố thông tin định kỳ quý 2 - 2012

      1. Báo cáo tài chính quý 2 - 2012.

      2. Giải trình biến động lợi nhuận quý 2 - 2012.

    3. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2012.

 

Báo cáo tài chính quý 1-2012

      Báo cáo tài chính quý 1-2012.

     Giải trính biến động lợi nhuận quý 1-2012 (24.04.2012).

 

 

Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán (08.03.2012)

      1. Toàn văn báo cáo kiểm toán.

      2.  Báo cáo tài chính kiểm toán.

      3.  Thuyết minh chênh lệch số liệu.

 

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 46 - 54 / 71