Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 4627041
TB ngày ĐKCC thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền:

 

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/01/2023

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/01/2023:

+ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng - giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/02/2023;

+ Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền( Tỷ lệ 15% - Ngày ĐKCC: 24/02/2023 - Ngày thanh toán: 16/03/2023)

Nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/01/2023:

 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022:

 

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28.12.2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 787/NQ-CPCL ngày 28.12.2022 thông qua: Chấp thuận Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 với tổ chức liên quan của ông Đỗ Ngọc Quang là Công Ty TNHH Thuốc Lá Đà Nẵng. Giá trị mỗi hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất:

 

Thông báo kết quả Kiểm toán Nhà nước năm 2021

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Thông báo số 1104/TB-KTNN ngày 26/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI về việc Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần Cát Lợi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 1 - 9 / 152