Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5903222
Thông báo kết quả Kiểm toán Nhà nước năm 2023

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Thông báo số 172/TB-KTNN ngày 28/06/2024 của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI về việc Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần Cát Lợi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

 

TB của Hose về ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày Đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền:

 

Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Công ty cổ phần Cát Lợi và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng số 007/2024/UHYHCM - HĐKT ngày 04/06/2024 về việc Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty cỏ phần Cát Lợi:

 

Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết HĐQT ngày 27.05.2024

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết HĐQT ngày 27.05.2024:

 

TB ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền:

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 1 - 9 / 182